top of page

共修教室

普賢院舉辦了多項淨化人心的活動。

希望籍由各種活動的推展,接引更多人學佛修行,美化人生,建設幸福家庭。

佛契精進日
 

 

 

 

 

 

共修
 

 

 

 

 

 

大悲懺共修

 

 

 

 

 

作文、書法課程

 

 

bottom of page